Detaliile cărții

1 Samuel 3

Domnul Se descopere.

1. Tânărul Samuel slujea Domnului în prezenţa lui Eli. În zilele acelea Cuvântul Domnului era rar, iar vedeniile nu erau dese.

2. Într-o noapte, Eli, care era acum aproape orb, stătea culcat în locul său obişnuit.

3. Candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă, iar Samuel era culcat în Templul Domnului, unde se afla Chivotul lui Dumnezeu.

4. Domnul l-a chemat pe Samuel. El a răspuns: – Iată-mă!

5. A alergat la Eli şi i-a spus: – Am venit căci m-ai chemat. Eli i-a răspuns: – Nu te-am chemat. Întoarce-te şi culcă-te! El s-a dus şi s-a culcat.

6. Domnul l-a chemat din nou pe Samuel, iar acesta s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a spus: – Am venit căci m-ai chemat. Eli însă i-a răspuns: – Nu te-am chemat, fiul meu! Întoarce-te şi culcă-te!

7. Samuel nu-L cunoştea încă pe Domnul, iar Cuvântul Domnului nu i se descoperise încă.

8. Domnul l-a chemat pe Samuel din nou, pentru a treia oară, iar Samuel s-a sculat, a venit la Eli şi i-a spus: – Am venit căci m-ai chemat. Atunci Eli a înţeles că Domnul îl cheamă pe tânăr.

9. El i-a spus lui Samuel: – Du-te şi culcă-te, iar dacă te va mai chema să spui: „Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă!“ Samuel a plecat şi s-a culcat la locul lui.

10. Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi: – Samuel! Samuel! – Vorbeşte, căci robul Tău ascultă! a răspuns Samuel.

11. Atunci Domnul i-a spus lui Samuel: – Iată că sunt gata să fac în Israel un lucru care va face să ţiuie urechile oricui îl va auzi.

12. În ziua aceea, voi împlini împotriva lui Eli tot ceea ce am rostit cu privire la familia lui, de la început până la sfârşit.

13. I-am făcut cunoscut că voi judeca familia lui pentru totdeauna din cauza fărădelegii de care a avut cunoştinţă şi prin care fiii săi s-au făcut vrednici de dispreţ, fără ca el să-i fi mustrat.

14. De aceea jur familiei lui Eli că vina ei nu va fi niciodată ispăşită prin jertfă sau prin dar de mâncare.

15. Samuel a rămas culcat acolo până dimineaţa, apoi a deschis uşile Casei Domnului. El se temea să-i spună lui Eli vedenia,

16. dar Eli l-a chemat spunându-i: – Samuel, fiul meu! – Iată-mă! i-a răspuns Samuel.

17. – Ce ţi-a zis domnul? l-a întrebat Eli. Să nu ascunzi nimic de mine! Domnul să se poarte cu tine cu toată asprimea dacă vei ascunde de mine ceva din tot ceea ce El ţi-a spus!

18. Samuel i-a spus tot şi nu a ascuns nimic de el. Atunci Eli a zis: – Acesta este Domnul! El să facă ce va crede de cuviinţă!

19. Samuel creştea, iar Domnul era cu el, nelăsând neîmplinit nici unul din cuvintele Lui.

20. Întreg Israelul, de la Dan şi până la Beer-Şeba, a recunoscut că Samuel a fost pus ca profet al Domnului.

21. Domnul continua să Se arate în Şilo, descoperindu-i-Se acolo lui Samuel prin Cuvântul Domnului.