Detaliile cărții

1 Samuel 28

Războiul cu Filistenii.

1. În acele zile filistenii şi-au adunat oştirile pentru război ca să lupte împotriva lui Israel. Achiş i-a zis lui David: – Fii sigur că tu şi oamenii tăi veţi veni cu mine în tabără.

2. – În felul acesta vei şti de ce este în stare slujitorul tău, i-a răspuns David lui Achiş. – Tocmai de aceea te voi pune păzitorul capului meu pentru totdeauna, i-a zis Achiş.

3. Samuel murise. Tot Israelul îl jelise şi îl înmormântase în cetatea sa, în Rama. Saul îndepărtase din ţară pe cei care cheamă duhurile morţilor şi pe descântători.

4. Filistenii s-au adunat şi au venit ca să-şi aşeze tabăra la Şunem. Saul a adunat tot Israelul şi şi-au aşezat tabăra la Ghilboa.

5. Când Saul a văzut tabăra filistenilor i s-a făcut frică şi s-a îngrozit.

6. Saul L-a întrebat pe Domnul, însă Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim şi nici prin profeţi.

7. Atunci Saul le-a poruncit slujitorilor săi: – Căutaţi-mi o femeie care cheamă duhurile morţilor ca să merg la ea şi s-o întreb. Slujitorii săi i-au răspuns: – Iată, în En-Dor se află o femeie care cheamă duhurile morţilor.

8. Saul s-a deghizat, s-a îmbrăcat cu alte haine şi a plecat însoţit de doi bărbaţi. Au ajuns la femeie noaptea şi el i-a zis: – Descântă-mi, te rog, ridicând un duh pentru mine, şi anume pe acela pe care ţi-l voi spune.

9. – Tu ştii ce a făcut Saul, i-a răspuns femeia, ştii cum a nimicit din ţară pe cei care cheamă duhurile morţilor şi pe descântători. Îmi întinzi o cursă ca să fiu ucisă?

10. Saul i-a jurat pe Domnul, zicând: – Viu este Domnul, nu vei fi pedepsită pentru lucrul acesta.

11. – Pe cine vrei să ridic pentru tine? l-a întrebat femeia. – Ridică-l pe Samuel! i-a răspuns el.

12. Când l-a văzut femeia pe Samuel, a scos un ţipăt puternic şi i-a zis lui Saul: – De ce m-ai înşelat? Tu eşti Saul.

13. – Nu te teme! Ce vezi? a continuat regele. – Văd o fiinţă dumnezeiască ridicându-se din pământ, îi răspunse lui Saul femeia.

14. – Cum arată? a întrebat-o el. – Văd cum se ridică un om bătrân învelit cu o mantie, i-a răspuns ea. Saul şi-a dat seama că acesta era Samuel şi s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat.

15. Samuel i-a zis lui Saul: – Pentru ce m-ai tulburat ridicându-mă? – Mă aflu într-un mare necaz! i-a răspuns Saul. Filistenii se luptă împotriva mea, iar Dumnezeu s-a îndepărtat de mine. Nu mi-a mai vorbit nici prin profeţi şi nici prin vise. Atunci te-am chemat pe tine ca să-mi arăţi ce să fac.

16. Dar Samuel i-a zis: – Dacă Domnul S-a îndepărtat de tine şi ţi-a devenit duşman, de ce mă mai întrebi pe mine?

17. Domnul a împlinit ceea ce spusese prin mine: a luat regatul din mâna ta şi l-a dat semenului tău, lui David.

18. Pentru că nu ai ascultat de glasul Domnului şi nu i-ai făcut pe amalekiţi să simtă mânia Lui cea aprigă, de aceea Domnul îţi face astăzi lucrul acesta.

19. Mai mult, Domnul îl va da pe Israel, împreună cu tine, în mâna filistenilor şi mâine, tu şi fiii tăi, veţi fi cu mine. De asemenea, Domnul va da oştirea lui Israel în mâna filistenilor.

20. Îndată Saul a căzut la pământ, cât era de lung, plin de frică din cauza cuvintelor lui Samuel. Nu mai era nici o putere în el căci nu mâncase nimic toată ziua şi toată noaptea.

21. Când a venit femeia la Saul şi l-a văzut aşa de înspăimântat, i-a zis: – Iată, slujitoarea ta a ascultat de glasul tău. Mi-am pus viaţa în primejdie şi am ascultat cuvintele pe care mi le-ai spus.

22. Acum, te rog, ascultă şi tu de glasul slujitoarei tale şi dă-mi voie să-ţi pun înainte o bucată de pâine. Să mănânci ca să prinzi putere pe când vei porni la drum.

23. Saul nu a vrut să mănânce, însă slujitorii săi, împreună cu femeia, au stăruit de el până i-a ascultat. Şi astfel el s-a ridicat de la pământ şi s-a aşezat pe pat.

24. Femeia avea la casa ei un viţel îngrăşat; ea l-a tăiat în grabă, apoi a luat făină, a frământat-o şi a copt azime.

25. Le-a pus înaintea lui Saul şi a slujitorilor săi, iar ei au mâncat. Apoi s-au ridicat şi au plecat chiar în noaptea aceea.