Detaliile cărții

1 Samuel 23

David scapă Cheila.

1. I s-a spus lui David: – Filistenii luptă împotriva Cheilei şi îi pradă ariile.

2. David L-a întrebat pe Domnul: – Să mă duc să lupt împotriva acestor filisteni? – Du-te, luptă împotriva filistenilor şi izbăveşte Cheila! i-a răspuns Domnul.

3. Dar oamenii lui David i-au zis acestuia: – Noi ne temem chiar şi aici, în Iuda, deci cu cât mai mult ne vom teme dacă vom merge la Cheila, împotriva oştirilor filistene?

4. Atunci David L-a întrebat din nou pe Domnul şi Domnul i-a răspuns: – Scoală-te şi mergi la Cheila, pentru că Eu îi dau pe filisteni în mâna ta.

5. David a plecat la Cheila, împreună cu oamenii lui. A luptat împotriva filistenilor, le-a luat turmele şi le-a pricinuit mari pierderi. Astfel, David i-a izbăvit pe locuitorii Cheilei.

6. Abiatar, fiul lui Ahimelek, adusese cu el şi efodul atunci când a fugit la David, la Cheila.

7. Saul a fost înştiinţat că David a venit la Cheila. Atunci el a zis: „Dumnezeu l-a dat în mâna mea pentru că s-a închis, intrând într-o cetate cu porţi şi cu zăvoare.

8. Saul a chemat tot poporul la război ca să meargă la Cheila şi să-l asedieze pe David şi pe oamenii săi.

9. Însă David a aflat că Saul a întocmit planuri rele împotriva sa şi i-a zis preotului Abiatar: – Adu efodul aici!

10. Apoi David a zis: – Doamne, Dumnezeul lui Israel, robul Tău a auzit că Saul vrea să vină la Cheila pentru a distruge cetatea din cauza mea.

11. Mă vor preda, oare, locuitorii Cheilei în mâna lui? Va veni, oare, Saul după cum a auzit robul Tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel, Te rog, răspunde-i robului Tău. – Va veni! i-a răspuns Domnul.

12. David a continuat: – Mă vor da locuitorii Cheilei pe mine şi pe oamenii mei în mâna lui Saul? – Te vor da, i-a răspuns Domnul.

13. Astfel, David şi oamenii lui, în număr de aproape şase sute de bărbaţi, au părăsit Cheila şi au plecat încotro au putut. Când Saul a fost înştiinţat că David a scăpat din Cheila nu s-a mai dus acolo.

14. David a locuit în pustie, în fortificaţii; a locuit în regiunea muntoasă a pustiei Zif. Saul îl căuta în fiecare zi, însă Dumnezeu nu i-l dădea în mână.

David în pustia Zif şi Maon.

15. În timp ce se afla la Horeş, în pustia Zif, David a înţeles că Saul îl caută ca să-l omoare.

16. Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat şi s-a dus la David, la Horeş şi i-a întărit încrederea în Dumnezeu,

17. zicându-i: – Nu te teme, pentru că mâna tatălui meu, Saul, nu te va găsi! Tu vei domni peste Israel, iar eu voi fi al doilea, după tine. Chiar şi tatăl meu, Saul, ştie că este aşa.

18. Apoi au încheiat amândoi un legământ înaintea Domnului. David a rămas la Horeş, iar Ionatan s-a întors acasă.

19. Zifiţii au venit la Saul, la Ghiva şi i-au zis: – Oare nu se ascunde David printre noi, în fortificaţiile de la Horeş de pe dealul Hachila, care se află la sud de Ieşimon?

20. Acum, o rege, vino, fiindcă aceasta este toată dorinţa sufletului tău! Ţi-l vom da bucuroşi!

21. Saul le-a zis: – Fiţi binecuvântaţi de Domnul pentru că aţi avut milă de mine.

22. Duceţi-vă, vă rog, să mai cercetaţi! Aflaţi şi vedeţi locul în care se află, precum şi cine l-a văzut acolo, pentru că mi s-a spus că este foarte şiret.

23. Cercetaţi, aflaţi toate locurile în care se ascunde şi întoarceţi-vă la mine cu ceva sigur. Atunci voi veni cu voi şi, dacă se află în ţară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda.

24. Zifiţii s-au sculat şi au plecat la Zif, înaintea lui Saul. David şi oamenii lui se aflau în pustia Maon, în Araba, la sud de Ieşimon.

25. Saul a plecat împreună cu oamenii lui să-l caute, însă David a fost înştiinţat de acest lucru. A coborât la stâncă şi a rămas acolo, în pustia Maon. Când a auzit Saul lucrul acesta, l-a urmărit pe David în pustia Maon.

26. Saul mergea de-o parte a muntelui, iar David cu oamenii lui de cealaltă parte. David se grăbea să se depărteze de Saul, în timp ce acesta şi oamenii lui încercau să-i înconjoare pe David şi pe oamenii săi ca să-i prindă.

27. A venit însă un mesager la Saul ca să-i spună: „Grăbeşte-te să vii pentru că filistenii au invadat ţara!“

28. Atunci Saul s-a întors din urmărirea lui David şi a plecat împotriva filistenilor. Locul acela l-au numit Sela Hamahlekot.

29. David a plecat de acolo şi a locuit în fortificaţiile din En-Ghedi.