Detaliile cărții

1 Samuel 2

Cântarea Anei.

1. Ana s-a rugat spunând: Mi se bucură inima în Domnul, puterea îmi este înălţată în Domnul, iar gura mea este larg deschisă împotriva duşmanilor mei, căci mă bucur de mântuirea Ta.

2. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, căci nu este nici un Dumnezeu în afară de Tine, nu este stâncă precum Dumnezeul nostru.

3. Nu mai vorbiţi cu atâta mândrie şi să nu mai iasă îngâmfare din gura voastră, căci Domnul este un Dumnezeu Care cunoaşte şi Unul Care cântăreşte faptele.

4. Arcurile celor puternici sunt sfărâmate, însă cei care se clatină sunt încinşi cu putere.

5. Cei care erau sătui se oferă zălog pentru pâine, pe când cei flămânzi încetează a mai flămânzi. Cea stearpă naşte şapte fii, pe când cea care are mulţi copii se ofileşte.

6. Domnul dă la moarte şi tot El aduce la viaţă; El coboară în Locuinţa Morţilor şi tot El învie.

7. Domnul duce la sărăcie şi tot El îmbogăţeşte; El umileşte şi tot El înalţă.

8. El ridică din praf pe cel sărac şi din grămada de cenuşă îl înalţă pe cel nevoiaş, ca să-i aşeze la un loc cu nobilii şi ca să le dea drept moştenire un tron acoperit cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului şi pe ei a aşezat El lumea.

9. El păzeşte paşii credincioşilor Săi, însă ticăloşii vor fi nimiciţi în întuneric, pentru că nu prin putere triumfă omul.

10. Domnul îi va zdrobi pe duşmanii Săi şi din ceruri va tuna împotriva lor; Domnul va judeca marginile pământului, va da tărie împăratului Său şi va înălţa puterea unsului Său.

11. După aceea, Elkana a plecat acasă, la Rama, iar băiatul a rămas să slujească Domnului în prezenţa preotului Eli.

Răutatea fiilor lui Eli.

12. Fiii lui Eli erau nişte oameni nelegiuiţi; ei nu-L cunoşteau pe Domnul.

13. Obiceiul preoţilor faţă de popor era acesta: slujitorul preotului venea, în timp ce se fierbea carnea, la fiecare om care îşi aducea jertfa şi, ţinând în mână o furculiţă cu trei dinţi,

14. o băga în tigaie, în cratiţă, în cazan sau în oală şi tot ceea ce era apucat cu furculiţa, preotul lua pentru sine. În felul acesta făceau cu toţi israeliţii care veneau acolo, la Şilo.

15. Pe lângă aceasta, înainte de a arde grăsimea, slujitorul preotului venea şi îi spunea omului care jertfea: „Dă pentru preot carne de fript, căci el nu va lua de la tine carne fiartă, ci doar crudă!“

16. Dacă omul îi răspundea: „Să ardem mai întâi grăsimea, iar după aceea vei lua atât cât doreşti“, slujitorul îi spunea: „Chiar acum trebuie să dai! Dacă nu, voi lua cu forţa!“

17. Păcatul acestor tineri era foarte mare în ochii Domnului, pentru că dispreţuiau darurile Domnului.

Samuel în slujba Domnului.

18. Samuel însă slujea înaintea Domnului; şi copilul acesta era încins cu un efod de in.

19. Mama sa îi făcea în fiecare an câte o mantie mică pe care i-o aducea atunci când se suia împreună cu soţul ei pentru a aduce jertfa anuală.

20. Eli binecuvânta pe Elkana şi pe soţia acestuia, spunând: „Să-ţi dea Domnul copii din femeia aceasta, în schimbul celui pe care ea l-a oferit Domnului.“ Apoi ei plecau acasă.

21. Domnul a binecuvântat-o pe Ana, iar aceasta a rămas însărcinată şi a născut trei fii şi două fiice. Cât despre tânărul Samuel, el creştea în prezenţa Domnului.

22. Eli era foarte bătrân şi când a auzit tot ce făceau fiii lui cu întregul Israel şi cum se culcau cu femeile care slujeau la intrarea Cortului Întâlnirii,

Eli îşi mustră copiii.

23. le-a spus: „Pentru ce faceţi asemenea lucruri? Am auzit despre faptele voastre rele de la întregul popor.

24. Nu, fiii mei! Nu este bine ceea ce aud spunându-se despre voi în poporul Domnului.

25. Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om, poate Dumnezeu îi va lua apărarea. Dar dacă un om păcătuieşte împotriva Domnului, cine va interveni pentru el?“ Dar ei nu au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul dorea să-i omoare.

26. Tânărul Samuel însă creştea în statură şi Îi era tot mai plăcut Domnului şi oamenilor.

Vestirea pedepsei împotriva casei lui Eli.

27. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli şi i-a spus: „Aşa vorbeşte Domnul: «Nu M-am descoperit Eu familiei tatălui tău atunci când erau în Egipt, sub stăpânirea lui Faraon?

28. Nu l-am ales pe el dintre toate seminţiile lui Israel ca să fie preotul Meu, să se suie la altarul Meu, să ardă tămâia şi să poarte efodul înaintea Mea? Nu am dat eu familiei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc ale israeliţilor?

29. De ce aţi nesocotit jertfa şi darurile Mele, pe care le-am poruncit să fie aduse în locuinţa Mea şi cum de i-ai onorat pe fiii tăi mai mult decât pe Mine, îngrăşându-vă voi înşivă din partea aleasă a fiecărei jertfe aduse de poporul Meu, Israel?»

30. De aceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Am promis cu privire la familia ta şi la familia tatălui tău că vor umbla înaintea Mea pentru totdeauna. Acum însă, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Voi cinsti doar pe cei care Mă cinstesc, însă cei care Mă dispreţuiesc vor fi dispreţuiţi.

31. Iată că vine timpul când voi reteza puterea ta şi puterea familiei tatălui tău, astfel încât nu va mai fi nici un bătrân în familia ta.

32. Vei privi suferinţa din locuinţa Mea. Israel va avea parte de tot binele, însă în familia ta nu va mai fi vreodată un bătrân.

33. Fiecăruia dintre ai tăi pe care nu-l voi nimici de la altarul Meu i se va topi ochii de durere şi să i se va întrista sufletul. Toţi ceilalţi vor muri în floarea vârstei.

34. Soarta celor doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas, va fi pentru tine semnul celor ce se vor întâmpla: amândoi vor muri în aceeaşi zi.

35. Eu Îmi voi ridica un preot credincios care va împlini dorinţa şi voia Mea. Eu Însumi îi voi ridica acestuia o casă statornică şi el va umbla înaintea unsului Meu pentru totdeauna.

36. Oricine va mai rămâne din familia ta va veni să se plece înaintea lui pentru un şechel de argint şi pentru o bucată de pâine şi-l va ruga să-l pună într-una din slujbele preoţiei ca să câştige o bucată de pâine.»“