Detaliile cărții

1 Samuel 17

Războiul cu Filistenii.

1. În acea vreme, filistenii şi-au strâns trupele pentru război la Soco, în Iuda, aşezându-şi tabăra la Efes-Damim, care se află între Soco şi Azeka.

2. Saul împreună cu bărbaţii lui Israel s-au strâns şi şi-au aşezat tabăra în valea Ela. După aceea s-au aşezat în linie de bătaie împotriva filistenilor.

3. Filistenii stăteau pe un deal, iar Israel stătea pe un altul, între ei aflându-se o vale.

4. Din tabăra filistenilor a ieşit un luptător al cărui nume era Goliat. Era din Gat şi avea o înălţime de şase coţi şi o palmă.

5. Pe cap avea un coif de bronz şi era îmbrăcat cu o platoşă din zale de bronz în greutate de cinci mii de şecheli.

6. Nişte apărători din bronz îi acopereau picioarele, iar pe spate îi atârna o lance.

7. Lemnul suliţei lui era ca sulul unui ţesător, iar vârful ei era de şase sute de şecheli de fier. Cel ce-i ducea scutul mergea înaintea lui.

8. Goliat s-a oprit şi a strigat trupelor lui Israel aşezate în linie de bătaie: „De ce aţi ieşit şi v-aţi aliniat pentru luptă? Oare nu sunt eu un filistean, iar voi slujitorii lui Saul? Alegeţi pentru voi un bărbat şi trimiteţi-l la mine.

9. Dacă va fi în stare să lupte cu mine şi să mă ucidă, atunci noi vom deveni supuşii voştri. Dacă însă eu voi fi mai puternic decât el şi-l voi ucide, atunci voi veţi deveni supuşii noştri şi ne veţi sluji.“

10. Filisteanul a continuat: „Îmi bat joc astăzi de trupele lui Israel! Daţi-mi un bărbat care să se lupte cu mine!“

11. Când au auzit Saul şi întregul Israel acele cuvinte rostite de filistean s-au înspăimântat şi le-a fost foarte frică.

David şi Goliat.

12. David era fiul acelui efratit din Betleemul lui Iuda numit Işai, care avea opt fii. Pe vremea lui Saul, Işai era bătrân, înaintat în vârstă.

13. Cei trei fii mai mari ai lui l-au urmat pe Saul la război. Numele celui dintâi născut era Eliab, numele celui de-al doilea era Abinadab, iar al celui de-al treilea – Şama,

14. David fiind mezinul. Cei trei fii mai mari l-au urmat pe Saul la război,

15. în timp ce David a plecat de la Saul pentru a paşte turma tatălui său, la Betleem.

16. Deci filisteanul a ieşit înaintea lui Israel, făcând lucrul acesta timp de patruzeci de zile, atât dimineaţa, cât şi seara.

17. Într-una din zile Işai i-a spus fiului său David: – Ia pentru fraţii tăi efa aceasta de grâu prăjit şi aceste zece pâini şi du-le repede în tabără.

18. Ia şi aceste zece bucăţi de brânză şi du-le căpeteniei peste mia lor. Vezi cum le merge fraţilor tăi şi adu-mi veşti de la ei.

19. Ei se află împreună cu Saul şi cu ceilalţi bărbaţi ai lui Israel, în valea Ela, unde se luptă cu filistenii.

20. David s-a trezit dis-de-dimineaţă, a lăsat oile în grija unui paznic, a luat cu el tot ce i-a poruncit Işai şi a plecat. A ajuns în tabără tocmai când oştirea se alinia în poziţie de luptă, scoţând strigăte de război.

21. Israel şi filistenii s-au aliniat în poziţii de luptă, faţă în faţă.

22. David şi-a lăsat lucrurile în grija celui ce păzea bagajele şi a fugit la poziţiile de luptă. Cum a ajuns şi-a întrebat fraţii de sănătate.

23. În timp ce stăteau ei de vorbă, din rândurile filistenilor a ieşit luptătorul Goliat din Gat. Acesta a rostit aceleaşi cuvinte ca mai înainte, iar David le-a auzit.

24. Când l-au văzut pe filistean, toţi israeliţii au fugit dinaintea lui foarte înspăimântaţi,

25. zicând: – L-aţi văzut pe acel bărbat înaintând? A ieşit ca să batjocorească pe Israel. Pe cel care-l va ucide, regele îl va răsplăti cu mari bogăţii, îi va da pe fiica sa de soţie şi-i va scuti neamul de dări în Israel.

26. David i-a întrebat pe luptătorii care se aflau lângă el: – Ce i se va face celui care-l va ucide pe acest filistean şi va ridica astfel batjocura de peste Israel? Cine este acest filistean, acest necircumcis, ca să batjocorească oştirile Dumnezeului celui Viu?

27. Ei i-au repetat ceea ce spuseseră înainte, zicând: „Astfel i se va face celui care-l va ucide.“

28. Eliab, fratele lui cel mai mare, l-a auzit vorbind cu luptătorii, s-a aprins de mânie împotriva lui şi i-a spus: – De ce ai venit aici şi cu cine ai lăsat acele puţine oi în pustie? Îţi cunosc eu mândria şi răutatea inimii. Ai venit să vezi lupta.

29. – Cu ce am greşit acum? Nu pot nici măcar să vorbesc? i-a răspuns David.

30. După aceea, s-a întors de la el spre un altul şi l-a întrebat acelaşi lucru. Toţi i-au dat acelaşi răspuns ca mai înainte.

31. Cuvintele rostite de David au fost auzite şi raportate lui Saul, care a trimis după el.

32. David i-a zis lui Saul: – Nimeni să nu fie descurajat din cauza acestui filistean. Slujitorul tău va merge şi se va lupta cu el.

33. Saul însă i-a răspuns: – Nu poţi să mergi împotriva acestui filistean ca să te lupţi cu el, fiindcă tu eşti doar un tinerel, pe când el este un luptător încă din tinereţea lui.

34. Dar David i-a răspuns: – Slujitorul tău era păstor la oile tatălui său. Când venea un leu sau un urs şi lua o oaie din turmă,

35. mă duceam după el, îl loveam şi salvam oaia din gura lui. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de coamă şi-l loveam până îl omoram.

36. Slujitorul tău a omorât şi leul şi ursul, iar cu filisteanul acesta, cu acest necircumcis, va fi ca şi cu unul dintre ei, pentru că a batjocorit oştirile Dumnezeului celui Viu.

37. David a mai zis: – Domnul, Care m-a izbăvit din laba leului şi a ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean. Atunci Saul i-a spus lui David: – Du-te şi Domnul să fie cu tine.

38. Saul l-a îmbrăcat pe David cu armura sa: i-a pus un coif de bronz pe cap şi l-a îmbrăcat cu o platoşă din zale.

39. David a legat sabia lui Saul peste armură şi a încercat să meargă, deoarece nu era obişnuit cu ele. S-a dezbrăcat însă de ele, spunându-i lui Saul: – Nu pot să merg cu ele, căci nu sunt obişnuit.

40. După aceea şi-a luat toiagul în mână, a ales cinci pietre netede din ued, pe care le-a pus în buzunarul traistei sale de păstor, şi-a luat praştia şi s-a îndreptat înspre filistean.

41. Filisteanul se apropia din ce în ce mai mult de David, iar cel ce-i ducea scutul era înaintea lui.

42. Filisteanul s-a uitat şi când l-a văzut pe David, l-a dispreţuit, căci acesta nu era decât un tânăr cu păr roşcat şi cu înfăţişare frumoasă.

43. El i-a zis lui David: – Sunt eu un câine de vii la mine cu toiege? Apoi a început să-l blesteme în numele zeilor săi.

44. Filisteanul i-a mai zis lui David: – Vino la mine şi voi da trupul tău păsărilor văzduhului şi fiarelor câmpului.

45. David i-a răspuns: – Tu vii la mine cu sabie, suliţă şi lance dar eu vin la tine în Numele Domnului Oştirilor, Dumnezeul oştirilor lui Israel, pe Care tu L-ai batjocorit.

46. În ziua aceasta Domnul te va da în mâna mea, te voi lovi şi-ţi voi tăia capul. Astăzi voi da păsărilor văzduhului şi fiarelor pământului hoiturile oştirii filistenilor şi întreg pământul va şti că Israel are un Dumnezeu.

47. Şi toţi cei care sunt adunaţi aici vor şti că nu prin sabie şi prin suliţă dă Domnul izbăvire. Căci lupta este a Domnului, iar El vă va da în mâinile noastre.

48. Când filisteanul a început să se apropie de David, acesta a fugit repede spre liniile de luptă să-l întâlnească.

49. David şi-a băgat mâna în traistă de unde a scos o piatră. A aruncat piatra cu ajutorul praştiei şi l-a lovit pe filistean în frunte. Piatra a pătruns în fruntea lui, iar el a căzut cu faţa la pământ.

50. David a avut biruinţă asupra filisteanului. Deşi David nu avea sabie, el l-a lovit pe filistean şi l-a ucis doar cu o praştie şi cu o piatră.

51. Apoi David a alergat şi s-a oprit lângă filistean. I-a luat sabia, a scos-o din teaca ei şi i-a tăiat capul cu ea. Când au văzut că eroul lor era mort, filistenii au fugit.

52. Atunci luptătorii lui Israel şi cei ai lui Iuda s-au ridicat, au scos un strigăt de război şi i-au urmărit pe filisteni până la intrarea în Gat şi până la porţile Ekronului. Filistenii, răniţi de moarte, au căzut pe drumul Şaarayimului până la Gat şi la Ekron.

53. Când s-au întors de la urmărirea filistenilor, israeliţii le-au prădat tabăra.

54. David a luat capul filisteanului şi l-a adus la Ierusalim, iar armele filisteanului le-a dus la el în cort.

55. Când l-a văzut Saul pe David înaintând împotriva filisteanului, l-a întrebat pe Abner, conducătorul oştirii: – Abner, al cui fiu este acest tânăr? – Viu este sufletul tău, rege, că nu ştiu, i-a răspuns Abner.

56. Atunci regele i-a zis: – Află al cui fiu este acest tânăr.

57. Îndată ce David s-a întors de la uciderea filisteanului, Abner l-a luat şi l-a adus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filisteanului.

58. Saul l-a întrebat: – Al cui fiu eşti, tinere? – Sunt fiul slujitorului tău Işai, din Betleem, i-a răspuns David