Detaliile cărții

1 Samuel 13

Războiul cu Filistenii.

1. Saul era în vârstă de treizeci de ani când a ajuns rege şi a domnit timp de patruzeci şi doi de ani peste Israel.

2. Saul şi-a ales trei mii de bărbaţi din Israel: două mii erau cu el în Micmaş şi în regiunea muntoasă a Betelului, iar o mie era cu Ionatan în Ghiva lui Beniamin. Pe ceilalţi din popor i-a trimis acasă.

3. Ionatan a atacat garnizoana filistenilor care se afla la Gheva, iar filistenii au aflat lucrul acesta. Atunci Saul a pus să se sufle din corn în toată ţara, spunând: „Să audă evreii!“

4. Şi s-a auzit în tot Israelul că Saul a atacat garnizoana filistenilor şi că Israel s-a făcut urât acestora. Poporul a fost chemat să i se alăture lui Saul, la Ghilgal.

5. Filistenii s-au adunat pentru a lupta cu Israel. Erau trei mii de care şi şase mii de călăreţi, trupe atât de numeroase cât nisipul de pe malul mării. Au venit şi şi-au aşezat tabăra la Micmaş, la răsărit de Bet-Aven.

6. Când bărbaţii lui Israel s-au văzut la strâmtoare (căci oştirea lor era în impas) au început să se ascundă în peşteri, în tufişuri, printre stânci, în gropi şi în fântâni.

7. Unii dintre evrei chiar au trecut Iordanul înspre regiunile Gad şi Ghilad. Saul se afla încă la Ghilgal şi toţi cei care erau cu el tremurau de frică.

8. El a aşteptat şapte zile, timpul hotărât de către Samuel. Dar pentru că Samuel nu venea la Ghilgal, oamenii lui Saul au început să se împrăştie.

9. Atunci Saul a zis: „Aduceţi la mine arderea de tot şi jertfele de pace.“ Şi a jertfit arderea de tot.

10. Tocmai în momentul în care sfârşea de adus arderea de tot, a sosit şi Samuel. Saul i-a ieşit în întâmpinare ca să-l salute.

11. – Ce ai făcut? i-a zis Samuel. Saul i-a răspuns: – Când am văzut că oamenii mei au început să se împrăştie, că tu nu vii la timpul hotărât şi că filistenii sunt adunaţi la Micmaş,

12. mi-am zis: „Filistenii vor înainta împotriva mea la Ghilgal, iar eu încă nu am cerut ajutorul Domnului.“ De aceea am îndrăznit să jertfesc eu arderea de tot.

13. Samuel i-a zis lui Saul: – Ai lucrat ca un nebun şi nu ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Dacă ai fi ascultat, Domnul ţi-ar fi întărit pentru totdeauna domnia peste Israel.

14. Acum însă domnia ta nu va mai dăinui. Domnul Şi-a găsit un om după inima Lui şi l-a rânduit să fie conducătorul poporului Său. Şi aceasta fiindcă nu ai ascultat de porunca Domnului.

15. Samuel s-a ridicat şi a plecat din Ghilgal la Ghiva, în Beniamin. Saul a numărat oamenii care erau cu el şi au ieşit în jur de şase sute de bărbaţi.

16. Saul şi Ionatan, fiul său, împreună cu aceşti bărbaţi au rămas la Ghiva, în Beniamin, în timp ce filistenii şi-au aşezat tabăra la Micmaş.

17. Din tabăra filistenilor au ieşit trei cete ca să pustiască. O ceată a luat-o pe drumul spre Ofra, în regiunea Şual,

18. o alta a luat-o pe drumul spre Bet-Horon, iar ultima – pe drumul spre hotarul care duce în valea Ţeboim, spre pustie.

19. Pe vremea aceea, în tot Israelul nu se găsea nici un fierar deoarece filistenii ziseseră: „Evreii nu trebuie să-şi facă săbii sau suliţe.“

20. Prin urmare, fiecare israelit se ducea la filisteni ca să-şi ascută fierul pentru plug, sapa, toporul şi secera.

21. Preţul era de un pim pentru ascuţirea fierului de plug şi al sapei şi de o treime dintr-un şechel pentru ascuţirea furcii, toporului şi a ţepuşei cu care se mână boii.

22. De aceea, în ziua luptei, nici unul din luptătorii care erau cu Saul şi cu Ionatan nu avea o sabie sau o suliţă în mână. Numai Saul şi fiul său Ionatan aveau.

23. O unitate filisteană a înaintat şi s-a aşezat în trecătoare, la Micmaş.