Detaliile cărții

1 Samuel 10

Saul este uns de Samuel ca împărat.

1. Samuel a luat sticluţa cu untdelemn, l-a turnat pe capul lui Saul şi l-a sărutat spunând: – Nu te-a uns Domnul să fii conducător peste moştenirea Lui?

2. După ce vei pleca de la mine, vei întâlni doi bărbaţi lângă mormântul Rahelei, la hotarul lui Beniamin, la Ţelţah. Ei îţi vor spune: „Măgăriţele, pe care te-ai dus să le cauţi, au fost găsite. Tatăl tău însă nu mai este îngrijorat pentru măgăriţe şi este îngrijorat pentru voi. El întreabă: «Ce să fac pentru fiul meu?»“

3. Treci de locul acela şi mergi mai departe până la stejarul din Tabor. Acolo te vor întâlni trei bărbaţi care se suie la Dumnezeu, la Betel. Unul dintre ei duce cu el trei iezi, altul trei pâini, iar altul un burduf cu vin.

4. Ei te vor saluta şi îţi vor dărui două pâini pe care le vei lua din mâna lor.

5. După aceea vei merge la Ghiva lui Dumnezeu unde se află o garnizoană de-a filistenilor. Cum vei intra în cetate, vei întâlni un grup de profeţi coborând de pe înălţime cu harfe, tamburine, flaute şi lire înaintea lor, iar ei profeţind.

6. Duhul Domnului va veni peste tine cu putere, vei profeţi împreună cu ei şi vei fi preschimbat într-un alt om.

7. Când aceste semne ţi se vor împlini, fă ce vei găsi de făcut, pentru că Domnul este cu tine.

8. Mergi înaintea mea la Ghilgal. După aceea voi veni şi eu la tine ca să aduc arderi de tot şi jertfe de pace. Vei aştepta şapte zile până voi veni la tine ca să-ţi fac cunoscut ce vei avea de făcut.

9. De îndată ce Saul s-a întors cu spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă şi toate semnele acestea s-au împlinit în acea zi.

10. Când au ajuns la Ghiva, Saul s-a întâlnit cu un grup de profeţi. Duhul lui Dumnezeu a venit cu putere peste el şi el a început să profeţească în mijlocul lor.

11. Când toţi cei care-l cunoşteau dinainte au văzut că profeţea împreună cu ei, au zis unul către celălalt: „Ce i s-a întâmplat fiului lui Chiş? Este cumva şi Saul printre profeţi?“

12. Iar un localnic a zis: „Şi cine este tatăl lor?” Astfel s-a ajuns la zicala următoare: „Este cumva şi Saul printre profeţi?“

13. Când a terminat de profeţit, Saul a venit pe înălţime.

14. Atunci unchiul său l-a întrebat pe el şi pe slujitorul său: – Pe unde aţi umblat? Saul i-a răspuns: – În căutarea măgăriţelor. Însă când am văzut că nu sunt de găsit ne-am dus la Samuel.

15. – Spune-mi, ce v-a zis Samuel? l-a întrebat unchiul lui.

16. – Ne-a zis că măgăriţele au fost găsite, i-a răspuns Saul. Însă nu i-a spus nimic din ce i-a vorbit Samuel cu privire la domnie.

Saul este ales împărat prin sorţi.

17. Samuel a convocat poporul înaintea Domnului la Miţpa

18. şi le-a spus: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Am scos pe Israel din Egipt şi v-am eliberat de sub puterea egiptenilor şi a tuturor regatelor care vă asupreau.»

19. Voi însă Îl respingeţi astăzi pe Dumnezeul vostru Care v-a izbăvit din toate nenorocirile şi necazurile voastre, spunând: «Nu vrem să facem cum zici tu, ci pune un rege peste noi!» De aceea înfăţişaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile şi clanurile voastre.“

20. Samuel a apropiat toate seminţiile lui Israel, iar sorţul a căzut pe seminţia lui Beniamin.

21. Apoi a apropiat seminţia lui Beniamin după clanuri, iar sorţul a căzut pe clanul lui Matri. În cele din urmă sorţul a căzut pe Saul, fiul lui Chiş. Când l-au căutat însă n-a fost găsit.

22. Ei l-au întrebat în continuare pe Domnul: – A sosit omul acesta aici? – Da! le-a răspuns Domnul. Este ascuns printre bagaje.

23. Ei au alergat şi l-au scos de acolo. Când a stat în picioare în mijlocul poporului, era mai înalt cu un cap decât oricare altul.

24. Atunci Samuel a zis întregului popor: – Îl vedeţi pe acela pe care l-a ales Domnul? Nu este altul ca el în tot poporul. Şi toţi au strigat: – Trăiască regele!

25. Samuel a făcut cunoscută poporului legea monarhiei, a scris-o într-o carte şi a aşezat-o înaintea Domnului. După aceea, Samuel a trimis întregul popor, pe fiecare în parte, la casa lui.

26. De asemenea, şi Saul a plecat acasă la el, în Ghiva, însoţit de vitejii ale căror inimi le atinsese Domnul.

27. S-au găsit însă şi nişte oameni nelegiuiţi care au zis: „Cum ar putea acesta să ne elibereze?“ L-au dispreţuit şi nu i-au adus nici un dar. Saul însă s-a făcut că nu-i aude.