Detaliile cărții

1 Imparati 6

Zidirea templului.

1. Regele Solomon a început zidirea Casei Domnului în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna a doua, adică luna Ziv, după patru sute optzeci de ani de la ieşirea israeliţilor din ţara Egiptului.

2. Casa pe care regele Solomon a zidit-o pentru Domnul avea şaizeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi treizeci de coţi înălţime.

3. Porticul din faţa odăii principale a Casei se întindea pe toată lăţimea Casei, adică pe douăzeci de coţi, iar începând din faţa Casei, avea o lungime de zece coţi.

4. Solomon a făcut Casei ferestre cu deschidere îngustă.

5. De jur împrejurul zidului Casei, atât al odăii principale, cât şi al sanctuarului interior, el a zidit mai multe rânduri de odăi.

6. Rândul de jos era lat de cinci coţi, cel de la mijloc – de şase coţi, iar al treilea – de şapte coţi, pentru că în partea exterioară, de jur împrejurul Casei, a făcut nişte borduri, astfel încât grinzile care sprijineau odăile să nu fie fixate în zidurile Casei.

7. La zidirea Casei s-au folosit pietre cioplite la carieră, aşa încât nici ciocan, nici topor, nici o altă unealtă de fier nu s-a auzit în Casă în timpul zidirii.

8. Intrarea în odăile de jos era prin partea dreaptă a Casei, iar o scară urca până la nivelul din mijloc şi de acolo până la nivelul al treilea.

9. După ce a terminat de zidit Casa, a acoperit-o cu grinzi şi cu scânduri de cedru.

10. Fiecare dintre rândurile de odăi zidite de jur împrejurul Casei era de cinci coţi înălţime; ele erau legate de Casă prin căpriori de cedru.

11. După aceea, Domnul i-a vorbit lui Solomon astfel:

12. „În ce priveşte această Casă pe care o zideşti, dacă vei umbla în legile Mele, dacă vei împlini hotărârile Mele şi vei păzi toate poruncile Mele, atunci voi împlini faţă de tine promisiunea pe care am făcut-o tatălui tău, David.

13. Voi locui în mijlocul israeliţilor şi nu-l voi părăsi pe poporul Meu, Israel.“

14. Astfel, Solomon a zidit Casa şi a terminat-o.

15. El a acoperit zidurile din partea interioară a Casei cu cedru, de la pardoseală până la tavan, iar pardoseala a acoperit-o cu scânduri de chiparos.

16. A acoperit cu scânduri de cedru o suprafaţă de douăzeci de coţi în partea din spate a Casei, de la pardoseală până la tavan, făcând un sanctuar interior, numit „Locul Preasfânt“.

17. Odaia principală din faţă, aflată în interiorul Casei, era de patruzeci de coţi.

18. Pe lemnul de cedru din interiorul Casei erau sculptate tărtăcuţe şi flori cu petale deschise. Totul era acoperit cu cedru, astfel încât nu se vedea nici o piatră.

19. El a pregătit sanctuarul interior înăuntrul Casei, ca să aşeze acolo Chivotul Legământului cu Domnul.

20. Sanctuarul interior avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi douăzeci de coţi înălţime. El l-a placat cu aur curat. De asemenea, a poleit cu aur altarul din lemn de cedru.

21. Solomon a placat partea dinăuntru a Casei cu aur curat şi a întins lănţişoare de aur înaintea sanctuarului interior, pe care l-a placat, de asemenea, cu aur curat.

22. Astfel, el a placat toată Casa cu aur curat, iar altarul care se afla în sanctuarul interior l-a poleit cu aur.

23. În sanctuarul interior a aşezat doi heruvimi făcuţi din lemn de măslin, înalţi de zece coţi.

24. Lungimea fiecăreia dintre aripile primului heruvim era de cinci coţi, aşa încât de la capătul uneia până la capătul celeilalte era o lungime de zece coţi.

25. Al doilea heruvim avea o lungime de zece coţi; măsura şi forma erau aceleaşi pentru ambii heruvimi.

26. Înălţimea fiecăruia dintre cei doi heruvimi era de zece coţi.

27. Solomon a aşezat heruvimii în mijlocul sanctuarului interior, cu aripile întinse. Aripa unuia atingea un zid, aripa celui de-al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se atingeau una de alta la mijlocul odăii.

28. El a poleit cu aur cei doi heruvimi.

29. Pe toate zidurile Casei, de jur împrejur, atât în sanctuarul interior, cât şi în odaia principală, a sculptat heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise.

30. De asemenea, el a placat cu aur şi pardoseala celor două odăi, din interiorul şi din faţa Casei.

31. Pentru intrarea în sanctuarul interior a făcut uşi din lemn de măslin, cu uşorii în cinci muchii.

32. Pe cele două uşi din lemn de măslin a sculptat heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise, pe care le-a poleit cu aur. A poleit cu aur şi heruvimii şi palmierii.

33. Aşa a făcut şi pentru intrarea în odaia principală: a făcut uşori din lemn de măslin, în patru muchii,

34. precum şi două uşi din lemn de chiparos; fiecare uşă avea două canaturi şi se putea întoarce pe ţâţânii ei.

35. A gravat pe ele heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise şi le-a poleit cu aur.

36. Apoi a făcut zidul curţii interioare din trei rânduri de pietre cioplite şi un rând de grinzi de cedru.

37. Temelia Casei Domnului a fost pusă în al patrulea an, în luna Ziv,

38. iar Casa a fost terminată în toate detaliile şi după toate indicaţiile în al unsprezecelea an, în luna Bul, adică luna a opta. Solomon l-a zidit în şapte ani.