Detaliile cărții

1 Imparati 14

Nevasta lui Ieroboam la proorocul Ahia.

1. În vremea aceea, Abia, fiul lui Ieroboam, s-a îmbolnăvit.

2. Ieroboam i-a zis soţiei sale: „Te rog scoală-te, deghizează-te ca să nu fii recunoscută că eşti soţia lui Ieroboam şi du-te la Şilo. Acolo este profetul Ahia, cel care mi-a spus că eu voi fi rege peste acest popor.

3. Ia cu tine zece pâini, nişte plăcinte şi un ulcior cu miere şi du-te la el; el îţi va spune ce se va întâmpla cu copilul.“

4. Soţia lui Ieroboam a făcut ce i s-a spus: s-a sculat şi s-a dus la Ahia acasă, în Şilo. Ahia nu putea să vadă pentru că vederea îi slăbise din cauza bătrâneţii,

5. dar Domnul îi spusese: „Soţia lui Ieroboam va veni să te întrebe despre fiul ei, căci este bolnav. Să-i vorbeşti aşa şi aşa. Când va ajunge, se va da drept altcineva.“

6. Când Ahia a auzit zgomotul paşilor ei, în clipa în care intra pe uşă, i-a zis: „Intră, soţia lui Ieroboam! De ce pretinzi că eşti altcineva? Am un mesaj aspru pentru tine.

7. Du-te şi spune-i lui Ieroboam ce a zis Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Te-am ridicat din mijlocul poporului şi te-am numit conducător peste poporul Meu, Israel.

8. Am rupt regatul de la casa lui David şi ţi l-am dat ţie, dar tu nu ai fost ca robul Meu David, care a păzit poruncile Mele şi care M-a urmat din toată inima, făcând doar ce este drept înaintea Mea.

9. Tu ai făcut mai mult rău decât toţi cei care au fost înainte de tine. Te-ai dus şi ţi-ai făcut alţi dumnezei şi idoli turnaţi ca să Mă mânii, iar pe Mine M-ai aruncat înapoia ta.

10. De aceea voi aduce nenorocirea peste familia lui Ieroboam; voi nimici orice bărbat din Israel care-i aparţine lui Ieroboam, fie sclav, fie liber şi voi arde familia lui Ieroboam aşa cum cineva arde bălegarul, până va pieri.

11. Câinii îl vor mânca pe cel care va muri în cetate dintre cei ai lui Ieroboam, iar păsările cerului îl vor mânca pe cel care va muri pe câmp.» Domnul a vorbit.

12. Cât despre tine, ridică-te şi du-te acasă. Când îţi vor păşi picioarele în cetate, copilul va muri.

13. Tot Israelul îl va jeli şi-l va înmormânta. El este singurul dintre cei care-i aparţin lui Ieroboam şi care va fi înmormântat, pentru că el este singurul din familia lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun pentru Domnul, Dumnezeul lui Israel.

14. Domnul Îşi va ridica un rege peste Israel, care va stârpi familia lui Ieroboam. Astăzi este acea zi! Chiar acum!

15. Domnul îl va lovi pe Israel şi astfel el va fi ca o trestie care se clatină în apă. El îl va dezrădăcina pe Israel din această ţară bună, pe care le-o dăduse strămoşilor lor şi-i va împrăştia dincolo de râu, pentru că şi-au făcut aşere, mâniindu-L pe Domnul.

16. El îl va părăsi pe Israel din cauza păcatelor pe care Ieroboam le-a săvârşit şi prin care l-a făcut şi pe Israel să păcătuiască.“

17. Soţia lui Ieroboam s-a sculat şi s-a întors la Tirţa. Când ea a păşit peste pragul palatului, copilul a murit.

18. L-au înmormântat şi toţi israeliţii l-au jelit, aşa cum Domnul vorbise prin robul Său, profetul Ahia.

Moartea lui Ieroboam.

19. Celelalte fapte ale lui Ieroboam, războaiele pe care le-a purtat şi felul în care a domnit, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

20. Ieroboam a domnit timp de douăzeci şi doi de ani, apoi s-a culcat alături de părinţii săi. Şi în locul lui a domnit fiul său Nadab.

Domnia lui Roboam.

21. Roboam, fiul lui Solomon, domnea în Iuda. El era în vârstă de patruzeci şi unu de ani când a început să domnească şi a domnit timp de şaptesprezece ani în Ierusalim, cetatea pe care Domnul o alesese dintre toate seminţiile lui Israel pentru a-Şi pune Numele Său în ea. Mama lui era amonită şi se numea Naama.

22. Iuda a făcut ce este rău înaintea Domnului. Ei I-au stârnit gelozia prin păcatele pe care le-au săvârşit, mai mult decât o făcuseră strămoşii lor.

23. De asemenea, ei şi-au zidit înălţimi, pietre sacre şi aşere pe orice deal înalt şi sub orice copac verde.

24. Erau în ţară chiar şi bărbaţi care se prostituau. Ei au săvârşit toate urâciunile popoarelor pe care Domnul le izgonise dinaintea israeliţilor.

25. În al cincilea an de domnie a regelui Roboam, Şişak, monarhul Egiptului, a înaintat împotriva Ierusalimului.

26. El a luat comorile Casei Domnului şi comorile palatului regelui; a luat totul. A luat şi toate scuturile de aur făcute de Solomon.

27. În locul lor, regele Roboam a făcut nişte scuturi de bronz, pe care le-a încredinţat căpeteniilor gărzilor, cei care păzeau intrarea palatului regelui.

28. De fiecare dată când regele mergea la Casa Domnului, căpeteniile gărzilor le purtau înaintea lui, după care le aduceau înapoi în odaia gărzilor.

29. Celelalte fapte ale lui Roboam şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

30. Între Roboam şi Ieroboam a fost război în tot timpul vieţii lor.

31. Roboam s-a culcat alături de părinţii săi şi a fost înmormântat alături de părinţii săi, în Cetatea lui David. Mama lui fusese amonita Naama. Apoi în locul lui a domnit fiul său Abia.