Detaliile cărții

1 Cronici 25

Cântăreţii împărţiţi în douăzeci şi patru de cete.

1. David şi conducătorii oştirii au pus deoparte pentru slujire pe unii dintre fiii lui Asaf, ai lui Heman şi ai lui Iedutun, ca să profeţească în sunet de liră, de harfă şi de chimval. Iată numărul bărbaţilor care făceau slujba aceasta:

2. dintre fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Asarela; fiii lui Asaf se aflau sub îndrumarea lui Asaf, care profeţea sub supravegherea regelui;

3. din Iedutun – fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Şimei, Haşabia şi Matitia – în total şase; ei erau sub îndrumarea tatălui lor, Iedutun, care profeţea în sunet de liră, mulţumind şi aducând laudă Domnului;

4. din Heman – fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbekaşa, Maloti, Hotir şi Mahaziot.

5. Toţi aceştia erau fii ai lui Heman, văzătorul regelui, căci Dumnezeu spusese că-l va înălţa puterea. Dumnezeu i-a dat lui Heman paisprezece fii şi trei fiice.

6. Toţi aceştia erau sub îndrumarea părinţilor lor în ce priveşte cântarea de la Casa Domnului,având chimvale, harfe şi lire pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman se aflau sub supravegherea regelui.

7. Ei şi rudele lor, care erau iscusite în cântarea Domnului, toţi cei care aveau îndemânare, erau în număr de două sute optzeci şi opt.

8. Au aruncat sorţii pentru aflarea responsabilităţilor, atât pentru cei mari, cât şi pentru cei mici, atât pentru învăţători, cât şi pentru ucenici.

9. Pentru Asaf, primul sorţ a ieşit pentru Iosif, al doilea – pentru Ghedalia, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

10. al treilea – pentru Zacur, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

11. al patrulea – pentru Iţri, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

12. al cincilea – pentru Netania, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

13. al şaselea – pentru Buchia, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

14. al şaptelea – pentru Iesarel, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

15. al optulea – pentru Isaia, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

16. al nouălea – pentru Matania, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

17. al zecelea – pentru Şimei, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

18. al unsprezecelea – pentru Azarel, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

19. al doisprezecelea – pentru Haşabia, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

20. al treisprezecelea – pentru Şubael, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

21. al paisprezecelea – pentru Matitia, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

22. al cincisprezecelea – pentru Ieremot, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

23. al şaisprezecelea – pentru Hanania, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

24. al şaptesprezecelea – pentru Ioşbekaşa, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

25. al optsprezecelea – pentru Hanani, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

26. al nouăsprezecelea – pentru Maloti, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

27. al douăzecilea – pentru Eliata, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

28. al douăzeci şi unulea – pentru Hotir, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

29. al douăzeci şi doilea – pentru Ghidalti, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

30. al douăzeci şi treilea – pentru Mahaziot, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece;

31. al douăzeci şi patrulea – pentru Romamti-Ezer, care împreună cu fraţii şi cu fiii lui erau doisprezece.