Detaliile cărții

1 Cronici 23

Leviţii, numărătoarea şi slujbele lor.

1. Când David a ajuns bătrân şi sătul de zile, l-a numit rege peste Israel pe fiul său Solomon.

2. El a adunat toate căpeteniile lui Israel, preoţii şi leviţii.

3. Au fost număraţi leviţii de la vârsta de treizeci de ani în sus, numărul total al bărbaţilor fiind de treizeci şi opt de mii.

4. David a zis: „Dintre aceştia douăzeci şi patru de mii să supravegheze lucrarea de la Casa Domnului, şase mii să fie dregători şi judecători,

5. patru mii – portari, iar alte patru mii să Îl laude pe Domnul cu instrumentele pe care eu le-am făcut ca să-L lăudăm.“

6. David i-a împărţit pe cete, potrivit fiilor lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

7. Din partea gherşoniţilor: Ladan şi Şimei.

8. Fiii lui Ladan au fost: căpetenia Iehiel, apoi Zetam şi Ioel – în total trei.

9. Fiii lui Şimei au fost: Şelomit, Haziel şi Haran – în total trei. Acestea au fost căpeteniile familiilor lui Ladan.

10. Fiii lui Şimei au fost: Iahat, Ziza, Ieuş şi Beria. Aceştia patru au fost fii ai lui Şimei.

11. Iahat era căpetenia, iar Ziza era cel de-al doilea; Ieuş şi Beria nu au avut mulţi fii, astfel că ei au fost număraţi ca şi cum ar fi o singură familie.

12. Fiii lui Chehat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.

13. Fiii lui Amram au fost: Aaron şi Moise. Aaron a fost despărţit de popor, ca să fie pus deoparte pentru a sfinţi lucrurile preasfinte, el şi fiii lui pe vecie, pentru a aduce tămâie înaintea Domnului, pentru a sluji şi a binecuvânta în Numele Lui pe vecie.

14. Fiii lui Moise însă, omul lui Dumnezeu, au fost socotiţi ca parte a seminţiei lui Levi.

15. Fiii lui Moise au fost: Gherşom şi Eliezer.

16. Fiul lui Gherşom a fost căpetenia Şebuel.

17. Fiul lui Eliezer a fost căpetenia Rehabia. Eliezer nu a mai avut alţi fii, însă urmaşii lui Rehabia au fost numeroşi.

18. Fiul lui Iţhar a fost căpetenia Şelomit.

19. Fiii lui Hebron au fost: căpetenia Ieria, Amaria – al doilea, Iahaziel – al treilea, Iekamam – al patrulea.

20. Fiii lui Uziel au fost: căpetenia Mica şi Işia – cel de-al doilea.

21. Fiii lui Merari au fost Mahli şi Muşi. Fiii lui Mahli au fost Elazar şi Chiş.

22. Elazar a murit fără să aibă fii, ci numai fiice; prin urmare, fiii lui Chiş, rudele acestora, le-au luat de soţii.

23. Fiii lui Muşi au fost: Mahli, Eder şi Ieremot – în total trei.

24. Aceştia au fost urmaşii lui Levi, potrivit familiilor lor, căpetenii în familiile lor, care au fost număraţi după numărul numelor lor, cei care aveau să facă lucrarea pentru slujba de la Casa Domnului, de la vârsta de douăzeci de ani în sus;

25. căci David spusese: „Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat odihnă poporului Său şi va locui în Ierusalim pe vecie,

26. iar leviţii nu vor mai avea de purtat Tabernaculul şi toate uneltele lui pentru slujbă.“

27. Potrivit ultimelor cuvinte ale lui David, acesta a fost numărul leviţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus.

28. Responsabilitatea lor era să-i ajute pe urmaşii lui Aaron la slujba de la Casa Domnului, îngrijindu-se de curţi, de odăi, de curăţirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea oricărei lucrări pentru slujba de la Casa lui Dumnezeu,

29. precum şi de pâinea prezentării, de făina pentru darurile de mâncare, de turtele nedospite, de tăvi, de teluri şi de vasele de orice cantitate şi mărime.

30. Ei aveau să se înfăţişeze în fiecare dimineaţă ca să Îi mulţumească şi să Îl laude pe Domnul. Tot aşa trebuiau să facă şi seara,

31. precum şi cu prilejul tuturor arderilor de tot aduse Domnului de Sabat, de lună nouă şi de sărbători. Ei aveau să slujească continuu înaintea Domnului după un număr stabilit şi conform hotărârilor luate cu privire la ei.

32. Aşadar, ei trebuiau să aibă grijă de Cortul Întâlnirii şi de Locul Sfânt, ajutându-i pe urmaşii lui Aaron, rudele lor, la slujba de la Casa Domnului.