Detaliile cărții

1 Cronici 14

Casa lui David şi copiii lui.

1. Hiram, regele Tirului, i-a trimis soli lui David, iar aceştia i-au adus lemn de cedru, precum şi zidari şi tâmplari care să-i zidească un palat.

2. David a înţeles că Domnul l-a pus drept rege peste Israel şi că i-a întărit foarte mult domnia de dragul poporului Său, Israel.

3. David şi-a mai luat soţii la Ierusalim şi i s-au mai născut astfel mulţi fii şi multe fiice.

4. Acestea sunt numele fiilor care i s-au născut la Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan, Solomon,

5. Ibhar, Elişua, Elpelet,

6. Nogah, Nefeg, Iafia,

7. Elişama, Beeliada şi Elifelet.

Biruinţele lui David asupra Filistenilor.

8. Când au auzit filistenii că David a fost uns ca rege peste întregul Israel, au pornit cu toţii în căutarea lui David. David a aflat însă acest lucru şi le-a ieşit înainte.

9. Filistenii veniseră şi invadaseră valea Refaim.

10. David L-a întrebat pe Dumnezeu: – Să pornesc împotriva filistenilor? Îi vei da în mâna mea? Domnul i-a răspuns: – Du-te! căci îi voi da în mâna ta.

11. S-a dus la Baal-Peraţim şi David i-a învins acolo. David a zis: „Dumnezeu i-a zdrobit pe duşmanii mei, prin mâna mea, precum apele care dau năvală rupând totul în cale.“ De aceea locului aceluia i-au pus numele Baal-Peraţim.

12. Filistenii şi-au lăsat zeii acolo şi, la porunca lui David, aceştia au fost arşi.

13. Filistenii au venit din nou şi au invadat valea.

14. David L-a întrebat din nou pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a răspuns: – Să nu-i ataci din faţă, ci înconjoară-i şi atacă-i în dreptul arbuştilor de balsam.

15. Când vei auzi vuiet de marş în vârful arbuştilor de balsam, să ieşi la luptă, căci atunci Dumnezeu va ieşi înaintea ta ca să zdrobească oştirea filistenilor.

16. David a făcut aşa cum i-a poruncit Dumnezeu. Ei au lovit oştirea filistenilor de la Ghivon până la Ghezer.

17. Faima lui David s-a răspândit în toate ţinuturile, iar Domnul l-a făcut de temut pentru toate neamurile.