Detaliile cărții

1 Cronici 13

Chivotul adus de David în casa lui Obed-Edom.

1. David s-a sfătuit cu căpeteniile peste mii şi peste sute, cu toţi conducătorii.

2. După aceea David a zis întregii adunări a lui Israel: „Dacă credeţi că este bine şi dacă lucrul acesta vine de la Domnul, Dumnezeul nostru, să ne împărţim şi să dăm de ştire fraţilor noştri care au rămas în toate regiunile lui Israel, chiar şi preoţilor şi leviţilor din cetăţile care au păşuni, ca să se strângă la noi

3. şi să aducem Chivotul Dumnezeului nostru la noi, căci pe vremea lui Saul nu am căutat să aflăm despre el.“

4. Toată adunarea a fost de acord să se facă astfel, căci hotărârea aceasta i s-a părut dreaptă întregului popor.

5. David a strâns tot Israelul, de la râul Şihor din Egipt şi până la Lebo-Hamat, ca să aducă Chivotul lui Dumnezeu din Chiriat-Iearim.

6. Apoi David şi întregul Israel au plecat spre Baala (adică Chiriat-Iearim) care aparţine de Iuda, ca să aducă de acolo Chivotul lui Dumnezeu, Chivotul care poartă Numele Domnului, Cel Care şade deasupra heruvimilor.

7. Au aşezat Chivotul lui Dumnezeu într-un car nou, după ce l-au luat din casa lui Abinadab, iar Uza şi Ahio conduceau carul.

8. David şi întregul Israel sărbătoreau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea, cântând din lire, din harfe, din tamburine, din chimvale şi din trâmbiţe.

9. Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza şi-a întins mâna să apuce Chivotul, deoarece boii erau să-l răstoarne.

10. Atunci mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Uza şi l-a lovit pentru că se atinsese de Chivot. Uza a murit acolo, înaintea lui Dumnezeu.

11. David s-a mâhnit pentru că mânia Domnului izbucnise împotriva lui Uza şi a numit acel loc Pereţ-Uza, nume care i-a rămas până în ziua de azi.

12. În ziua aceea David s-a temut de Dumnezeu şi a zis: „Cum să aduc la mine Chivotul lui Dumnezeu?“

13. Şi David nu a mai adus Chivotul la el, în Cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom, ghititul.

14. Chivotul lui Dumnezeu a rămas cu familia lui Obed-Edom, în casa lui, timp de trei luni, iar Domnul a binecuvântat familia lui Obed-Edom şi tot ce era al lui.